Περιγραφή

Γνωστή χημική βιομηχανία με εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αναζητά Στέλεχος Πωλήσεων για την περαιτέρω υποστήριξη και ανάπτυξη του πελατολογίου της, με έδρα την Αθήνα και περιοχή ευθύνης τη Νότια Ελλάδα.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος θα αναλάβει μεταξύ άλλων τη διαχείριση και ανάπτυξη υφιστάμενου πελατολογίου σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, την αναζήτηση δυνητικών πελατών με σκοπό τη διεύρυνση του πελατολογίου, τη διερεύνηση των αναγκών των πελατών και την παρακολούθηση των συνθηκών και τάσεων της αγοράς και του ανταγωνισμού.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Απαραίτητα 3-5 έτη επαγγελματικής εμπειρίας στον χώρο των πωλήσεων
 Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ
Επικοινωνιακός με αναλυτική σκέψη, μεθοδικότητα και δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων
Δυνατότητα συχνών επαγγελματικών ταξιδιών

 

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS