Περιγραφή

Καταξιωμένη εμπορική εταιρεία με αναγνωρισμένα καταναλωτικά προϊόντα, αναζητά Στέλεχος Πωλήσεων για την διαχείριση
του πελατολογίου της, στον τομέα ευθύνης που αναλογεί – περιοχές της Ελλάδας και επιλεγμένες χώρες του εξωτερικού.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει την διαχείριση και ανάπτυξη του υπάρχοντος πελατολογίου Β2Β της εταιρείας και την αναζήτηση νέων ευκαιριών για συνεργασίες και περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεων.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Σχετική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στην ανάπτυξη πωλήσεων καταναλωτικών προϊόντων – Β2Β
Προϋπηρεσία σε πελάτες του εξωτερικού ή συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και επιθυμητή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και παρουσίασης αποτελεσμάτων προς την Διοίκηση
Δυνατότητα τακτικών ταξιδιών σε Ελλάδα και περιστασιακά στο εξωτερικό
Πολύ καλές οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS