Περιγραφή

Καταξιωμένη και συνεχώς αναπτυσσόμενη βιομηχανία αγροτικών προϊόντων, επιθυμεί να καλύψει την θέση του Πωλητή για την περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεων της στην ευρύτερη περιφέρεια της Μακεδονίας, με έδρα την Θεσσαλονίκη ή/ και όμορες περιοχές – Βέροια, Κοζάνη, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Λάρισα.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα έχει ως αντικείμενο εργασίας τις επισκέψεις σε φάρμες της Μακεδονίας, τη δημιουργία επαγγελματικών σχέσεων και ενημέρωσης των τοπικών επιχειρηματιών και το κλείσιμο νέων συμφωνιών για τα προϊόντα της εταιρείας.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Σχετική επαγγελματική εμπειρία 3-5 ετών σε πωλήσεις προϊόντων Γεωπονίας
Άνεση στην επικοινωνία, ικανότητα συνεργασίας για την επίτευξη των εταιρικών στόχων
Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ (MS Office)
Επιθυμητός τίτλος σπουδών σχετικός με το αντικείμενο – Κτηνοτροφία, Γεωπονία
Δυνατότητα ολιγοήμερων επαγγελματικών ταξιδιών στον τομέα ευθύνης
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS