Περιγραφή

Εισαγωγική εταιρεία γυναικείων ενδυμάτων και εσωρούχων, αναζητά Στέλεχος Πωλήσεων Χονδρικής για την διαχείριση και ανάπτυξη
του πελατολογίου της.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/-η υποψήφιος/-α θα ασχοληθεί με την υποστήριξη και ανάπτυξη του πελατολογίου της εταιρείας στην Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, την οργάνωση δειγματισμών, την διαχείριση παραγγελιών, την υποστήριξη μετά την πώληση, την συμμετοχή σε εκθέσεις
του κλάδου, την γραφειοκρατική διαχείριση δεδομένων και στατιστικών.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος σχολής ΑΕΙ/ΤΕΙ σχετικής με το αντικείμενο
Τουλάχιστον 4 έτη σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας
Καλή γνώση Αγγλικών
Άριστη χειρισμού Η/Υ και αντίστοιχων προγραμμάτων ERP
Επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα διαπραγμάτευσης
Δυνατότητα ολιγοήμερων επαγγελματικών ταξιδιών
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS