Περιγραφή

Εξαγωγική βιομηχανία τροφίμων αναζητά Στέλεχος Προμηθειών για τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας του αντίστοιχου τμήματος
του εργοστασίου.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει την διαχείριση των προμηθειών της εταιρείας  – αγορές πρώτων και δεύτερων υλών – το κλείσιμο
και την παρακολούθηση των συμφωνιών και την αναζήτηση νέων προμηθευτών ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Κάτοχος πτυχίου σχετικής με το αντικείμενο σχολής ΤΕΙ/ΑΕΙ
Τουλάχιστον 3 έτη επαγγελματικής εμπειρίας στη διαχείριση προμηθειών σε μεγάλη εταιρεία
Άριστη γνώση Αγγλικών και χρήση Η/Υ
Πολύ καλές οργανωτικές και διαπραγματευτικές ικανότητες
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS