Περιγραφή

Κορυφαία βιομηχανία κατασκευής μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, αναζητά Στέλεχος Προμηθειών
για τις ανάγκες της εύρυθμης λειτουργίας του αντίστοιχου τμήματος του εργοστασίου.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα ασχοληθεί με την αναζήτηση προμηθευτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό για όλες τις ανάγκες κάλυψης της εταιρείας σε πρώτες ύλες, τον συντονισμό και την διαχείριση προσφορών, παραγγελιών και πληρωμών.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης, Supply Chain ή Logistics
Τουλάχιστον 3 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε τμήμα Προμηθειών – στέλεχος ή επικεφαλής του τμήματος
  Άριστη γνώση Αγγλικών
  Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και σχετικών προγραμμάτων
Πολύ καλές οργανωτικές και διαπραγματευτικές ικανότητες
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS