Περιγραφή

Εξαγωγική βιομηχανία τεχνικού εξοπλισμού, με μεγάλο δίκτυο πωλήσεων και εταιρικό πελατολόγιο σε 33 χώρες
αναζητά Στέλεχος Προμηθειών για τις ανάγκες διαχείριση των πρώτων υλών που αφορούν την ολοκλήρωση των τεχνικών της έργων.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α, θα αναλάβει την διαχείριση υφιστάμενων συνεργασιών με προμηθευτές και πραγματοποίηση αγορών, τις διαπραγματεύσεις με τους προμηθευτές, την παρακολούθηση των αποθεμάτων, τον υπολογισμό επάρκειας, την παρακολούθηση των αναγκών βάσει προγράμματος παραγωγής καθώς και την τοποθέτηση παραγγελιών Α & Β Υλών και παρακολούθηση των χρόνων παράδοσης τους.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος σχολής συναφούς αντικειμένου (ΑΕΙ/ΤΕΙ)
Τουλάχιστον 3 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε ομοειδές αντικείμενο εργασίας
Άριστη γνώση Αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ – MS Office
Άριστες ικανότητες οργάνωσης και επικοινωνίας, διαχείρισης χρόνου και εργασιών
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS