Περιγραφή

Κορυφαία εταιρεία με ηγετική παρουσία στον κλάδο της και την αγορά της Ελλάδας και Ν.Α. Ευρώπης, αναζητά Στέλεχος Μισθοδοσίας
για την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα υποστηρίζει ενεργά την έκδοση της μισθοδοσίας, την καταβολή αποζημιώσεων, επιδομάτων και έκτακτων εισφορών, την παρακολούθηση των εργασιακών συμβάσεων και επίσης θα συμμετέχει και στις λοιπές διαδικασίες της εταιρείας που αφορούν τις διαδικασίες συνεντεύξεων, προσλήψεων και εκπαιδεύσεων του ανθρώπινου δυναμικού.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ σχετικής με το αντικείμενο σχολής
Απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία 3-5 ετών από την ολοκληρωμένη διαχείριση του κυκλώματος της μισθοδοσίας για μεγάλη βιομηχανία
ή εμπορική εταιρεία
Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο Ανθρώπινο Δυναμικό
Άριστη γνώση Η/Υ και μηχανογραφημένων προγραμμάτων μισθοδοσίας
Καλή γνώση Εργατικής Νομοθεσίας
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS