Περιγραφή

Γνωστή εταιρεία στον εμπορικό κλάδο, με έδρα την Θεσσαλονίκη και υποκαταστήματα στην Κεντρική Ελλάδα, αναζητά Στέλεχος Εξυπηρέτησης Πελατών, για τις ανάγκες  υποστήριξης των πωλητών και την ανάπτυξη customer experience στα καταστήματα της εταιρείας.

 

Καθήκοντα Θέσης

Η κατάλληλη υποψήφια θα είναι υπεύθυνη για την ομαλή λειτουργία της εξυπηρέτησης όλων των πελατών, την αξιοποίηση δημοσίων σχέσεων με στόχο την συντήρηση και διεύρυνση του πελατολογίου, τον χειρισμό καθημερινών θεμάτων με πελάτες σε συνεργασία με όλα
τα τμήματα της επιχείρησης.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Απαραίτητα 2-3 έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση
Επιθυμητός σχετικός τίτλος σπουδών (Marketing, Διαφήμιση, Επικοινωνία κλπ)
Άριστη γνώση Αγγλικών και χειρισμού Η/Υ
Εξωστρεφής, ευχάριστη προσωπικότητα με άριστες κοινωνικές δεξιότητες
Ικανότητα διαχείρισης δύσκολων καταστάσεων και ανάπτυξης δημοσίων σχέσεων με πελατοκεντρική φιλοσοφία

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS