Περιγραφή

Κορυφαία βιομηχανία με έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα στον κλάδο των πλαστικών και αγροτικών προϊόντων, αναζητά Στέλεχος Εξαγωγών για τις ανάγκες υποστήριξης του τμήματος της.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο υποψήφιος θα έρχεται σε επαφή με πελάτες με σκοπό την ανίχνευση αναγκών του πελάτη, την παρουσίαση προϊόντων, την καταγραφή και συμφωνία ειδικών απαιτήσεων και την επίτευξη της παραγγελίας με το κατάλληλο μείγμα προϊόντων για τον πελάτη, την ανίχνευση ευκαιριών για νέα προϊόντα και γενικότερα την ενδυνάμωση της παρουσίας της Εταιρείας σε υφιστάμενες αγορές καθώς και την ανάπτυξη του δικτύου της Εταιρείας με νέες εμπορικές συνεργασίες.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ κατά προτίμηση Γεωπονικής σχολής
Αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία στις πωλήσεις, ιδανικά σχετιζόμενη με αγροτικό τομέα
Αρίστη γνώση Αγγλικών
Επιθυμητή η γνώση Γαλλικών ή άλλων ξένων γλωσσών
Επικοινωνιακός, οργανωτικός και με ευχάριστη προσωπικότητα
Δυνατότητα συχνών επαγγελματικών ταξιδίων εκτός Ελλάδας
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS