Περιγραφή

Κορυφαία εμπορική εταιρεία με ηγετική θέση στον κλάδο της αναζητά Στέλεχος Διαχείρισης Εισαγωγών – Εξαγωγών
για τις ανάγκες υποστήριξης των πελατών και προμηθευτών της στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα είναι υπεύθυνος/η μεταξύ άλλων για την επικοινωνία και συνεργασία με προμηθευτές, τον έλεγχο της παραλαβής και της διακίνησης των εμπορευμάτων και την διαδικασία των πληρωμών, την επικοινωνία με ναυτιλιακές, μεταφορικές
και εκτελωνιστικές εταιρείες για την ολοκλήρωση των διαδικασιών και την παρακολούθηση των εκτελωνισμών φορτίων.

 

Απαιτούμενα Προσόντα

Κάτοχος πτυχίου (ΑΕΙ/ΤΕΙ) κατεύθυνσης Οικονομικών, Logistics, Διοίκηση Επιχειρήσεων
Τουλάχιστον 5 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση
Άριστη γνώση αγγλικών (γραπτά και προφορικά) και χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS Office & ERP)
Εξαιρετικές οργανωτικές, διοικητικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS