Περιγραφή

Μεγάλη εταιρεία αναζητά Πωλητή Τεχνολογικών Προϊόντων για την περαιτέρω ανάπτυξη της μέσω καταστημάτων τεχνολογικού εξοπλισμού – Β2Β,
στη Θεσσαλονίκη.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί με την υποστήριξη του υπάρχοντος και την ανάπτυξη νέου πελατολογίου – Β2Β – στον τομέα ευθύνης, την προώθηση των προϊόντων της εταιρείας και το κλείσιμο κερδοφόρων συμφωνιών με εταιρικούς πελάτες.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Τουλάχιστον 3 έτη σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας στις πωλήσεις τεχνικού/ βιομηχανικού αντικειμένου
Πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά προτίμηση τεχνολογικής κατεύθυνσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ)
Γνώση στην προώθηση πωλήσεων τεχνικών/ ηλεκτρολογικών προϊόντων
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και χειρισμού Η/Υ
 Δυνατότητα ολιγοήμερων επαγγελματικών ταξιδίων
Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS