Περιγραφή

Αναπτυσσόμενη εταιρεία κτηνιατρικών φαρμάκων και προιόντων φροντίδας και υγιεινής ζώων, στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης της αναζητά Πωλητή για την περιοχή της Αττικής.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αναλάβει την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας μέσω της συνεργασίας με καταστήματα pet-shop και κτηνιάτρους, την τοποθέτηση νέων κωδικών προιόντων και την διεύρυνση του πελατολογίου στον τομέα ευθύνης – Αττική.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Απαραίτητη σχετική επαγγελματική εμπειρία από τον αντίστοιχο κλάδο και πελατολόγιο (pet shops)
Πελατοκεντρική προσέγγιση, ανάπτυξη υγιών επαγγελματικών σχέσεων, προσήλωση στην επίτευξη των στόχων
Άριστες ικανότητες επικοινωνίας, ευελιξίας, οργάνωσης επαγγελματικού χρόνου
Πολύ καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
Πολύ καλή γνώση αγγλικών

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS