Περιγραφή

Γνωστή εμπορική εταιρεία εξοπλισμού HO.RE.CA., αναζητά Πωλητής Επαγγελματικού Εξοπλισμού με τεχνικό υπόβαθρο,
για τις ανάγκες περαιτέρω ανάπτυξης της.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει μεταξύ άλλων την διατήρηση και υποστήριξη του ήδη υπάρχοντος πελατολογίου,
τον οικονομικό έλεγχο των λογαριασμών των πελατών και την εξεύρεση νέου πελατολογίου στον τομέα ευθύνης.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών στις εξωτερικές πωλήσεις
Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ, επιθυμητή γνώση προγραμμάτων CRM
Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες, με σοβαρότητα και συνέπεια
Δυνατότητα συχνών ταξιδίων (περιοχές της Βόρειας Ελλάδας)

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS