Περιγραφή

Πολυεθνική εταιρεία κατασκευής μηχανολογικού εξοπλισμού με ηγετική θέση στην αντίστοιχη αγορά, αναζητά Υπεύθυνο Πωλήσεων
με έδρα την Αθήνα, για την πανελλαδική και στοχευμένη κάλυψη του Β2Β πελατολογίου.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ασχολείται με την διαχείριση και ανάπτυξη του εταιρικού πελατολογίου – μεγάλοι εταιρικοί πελάτες και τοπικοί αντιπρόσωποι – παρέχοντας την κατάλληλη υποστήριξη και ενημέρωση σχετικά με την γκάμα και τις δυνατότητες αξιοποίησης των βιομηχανικών ειδών της εταιρείας.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ  – Γεωπόνος, Μηχανικός
Σχετική εμπειρία στις πωλήσεις βιομηχανικού εξοπλισμού
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ & ERP
Εστίαση στην επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων
Δυνατότητα ολιγοήμερων ταξιδίων εκτός Αττικής
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS