Περιγραφή

Γνωστή εταιρεία εμπορίας premium brands αυτοκινήτων, με έδρα την Θεσσαλονίκη και υποκαταστήματα στην Κεντρική Ελλάδα,
αναζητά Πωλητή Αυτοκινήτων.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί με την υποστήριξη των πωλήσεων, τον έλεγχο υπολοίπων πελατών
και την υποστήριξη μετά την πώληση.

 

Απαραίτητα Προσόντα

1-3 έτη σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας επιθυμητά στις πωλήσεις αυτοκινήτων/leasing/υπηρεσιών
Άριστη γνώση Αγγλικών, χειρισμού Η/Υ και Social Media
Πολύ καλές γνώσεις τεχνολογίας και εφαρμογών που συνδέονται με το αυτοκίνητο
Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS