Περιγραφή

Μεγάλη βιομηχανική εταιρεία με έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό αναζητά Προϊστάμενο Συσκευασίας για τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας του αντίστοιχου τμήματος.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α μεταξύ άλλων θα αναλάβει την διασφάλιση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος, την ομαλή εφαρμογή του προγράμματος παραγωγής και τη βέλτιστη και ασφαλή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Επιπλέον, θα είναι υπεύθυνος/η για την αξιολόγηση των δεδομένων της παραγωγής (KPIs, τεχνικά προβλήματα, αναφορές τμήματος) και θα προβαίνει
στις απαραίτητες ενέργειες με στόχο την βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος τμήματος Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης ή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τουλάχιστον 3 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε τμήμα Παραγωγής σε βιομηχανικό περιβάλλον
Άριστη γνώση Αγγλικών & Η/Υ (MS Office)
Διοικητικές δεξιότητες, προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και την επίτευξη στόχων
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS