Περιγραφή

Μεγάλη βιομηχανία με ηγετική θέση στην ελληνική αγορά και εκτεταμένο δίκτυο εξαγωγών σε όλο τον κόσμο
αναζητά Προϊστάμενο Συντήρησης για την διασφάλιση και τον έλεγχο ποιότητας των εργασιών συντήρησης.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος μεταξύ άλλων θα ασχοληθεί με τη συντήρηση και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού, την επίβλεψη της ομάδας των τεχνικών, την διασφάλιση τήρησης των προτύπων ποιότητας και των κανονισμών υγιεινής
και ασφάλειας, τον προγραμματισμό εργασιών και συντήρησης, την σύνταξη και παρουσίαση αναφορών συχνότητας βλαβών
και την εκπαίδευση νέων τεχνικών.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΕΙ
Τουλάχιστον 2 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανία
Εμπειρία σε υδραυλικά συστήματα και συστήματα πεπιεσμένου αέρα
Άριστη γνώση Αγγλικών & Η/Υ
Γνώση Ιταλικών ή/και Γερμανικών θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα
Πολύ καλή γνώση AutoCAD, SolidWorks ή Inventor
Ομαδικό πνεύμα και Διοικητικές ικανότητες
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS