Περιγραφή

Κορυφαία ελληνική βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας τεχνολογικού εξοπλισμού, με ηγετική θέση στην ελληνική αγορά και εκτεταμένο δίκτυο εξαγωγών, αναζητά Προϊστάμενο Πωλήσεων, για την ανάπτυξη της παρουσίας της στον τομέα ευθύνης (Βόρεια Ελλάδα).

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί μεταξύ άλλων με την επίβλεψη, τον συντονισμό και την περαιτέρω ανάπτυξη των εταιρικών πωλήσεων – Β2Β – σε επαγγελματίες του κλάδου, την επαγγελματική τους ενημέρωση και υποστήριξη για τα σημεία υπεροχής των προϊόντων της εταιρείας και την διατήρηση και αναζήτηση νέων επαγγελματικών ευκαιριών συνεργασίας

 

Απαραίτητα Προσόντα

Σχετική επαγγελματική εμπειρία 5 – 7 ετών στην υποστήριξη πωλήσεων  – Β2Β – τεχνικών προϊόντων/ επαγγελματικού εξοπλισμού
Εμπειρία στην οργάνωση τομέα, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και την διαρκή υποστήριξη πελατολογίου
Γνώση της αγοράς Η/Μ προϊόντων
 Εκπαιδευτικό υπόβαθρο (Α.Ε.Ι./ Τ.Ε.Ι.) σχετικό με το αντικείμενο της θέσης
 Πολύ καλή γνώση Η/Υ και Αγγλικών
Δυνατότητα ολιγοήμερων επαγγελματικών ταξιδιών

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS