Περιγραφή

Κορυφαία βιομηχανία στον χώρο των τροφίμων, με σημαντική θέση στην αγορά και εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων, αναζητά Προϊστάμενο Πωλήσεων Ελλάδας για τις ανάγκες περαιτέρω ανάπτυξης της στην ελληνική αγορά και στο δίκτυο των super markets.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει την προώθηση και ανάπτυξη των πωλήσεων σε αλυσίδες super market, θα διαχειρίζεται
το πελατολόγιο της εταιρείας με στόχο την συνεχή ανάπτυξη των εργασιών, τις άριστες διαπραγματεύσεις και το κλείσιμο συμφωνιών. Θα είναι υπεύθυνος για την ανάλυση δεδομένων πωλήσεων,
την υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων ανάπτυξης, την συνεχή χαρτογράφηση της αγοράς και του ανταγωνισμού και την διοίκηση των merchandiser του τμήματος.

 

Απαραίτητα Προσόντα

 Απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε ανάλογη θέση στον κλάδο super market – buyers
 Πτυχίο Α.Ε.Ι./ Τ.Ε.Ι., κατά προτίμηση Οικονομικής Κατεύθυνσης
 Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και χειρισμού Η/Υ
Άριστες επικοινωνιακές, οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες
Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδίων σε όλη την Ελλάδα

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS