Περιγραφή

Εταιρεία Γεωργικών Εφοδίων με ηγετική θέση στην αγορά αναζητά Προϊστάμενο Πωλήσεων Βορείου Ελλάδος για τις ανάγκες περαιτέρω ανάπτυξης της.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα προΐσταται του συνόλου της Εμπορικής Διάρθρωσης (Πωλητές & Τεχνικοί) των Περιφερειών Θεσσαλίας, Μακεδονίας, Θράκης, θα διερευνά νέες επαγγελματικές ευκαιρίες, θα διαχειρίζεται όλες τις λειτουργίες πωλήσεων και θα διερευνά συστηματικά την αγορά, συγκεντρώνοντας και αξιοποιώντας στοιχεία της, προτείνοντας παράλληλα δράσεις που προλαμβάνουν τις κινήσεις του ανταγωνισμού.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ κατά προτίμηση Γεωπονικής Σχολής με κατεύθυνση φυτικής παραγωγής
Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με κατεύθυνση Management 
Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ
Άριστη δεξιότητα διαχείρισης ανθρώπων και έργων
Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS