Περιγραφή

Κορυφαία βιομηχανία τροφίμων με πανελλαδική παρουσία και εκτεταμένο δίκτυο εξαγωγών, αναζητά Προϊστάμενο Ποιοτικού Ελέγχου        για το σύγχρονο εργαστήριο της και για τις ανάγκες τήρησης των κανόνων της βιομηχανικής πρακτικής και της ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει την τήρηση των προδιαγραφών των παραγόμενων προϊόντων και του ελέγχου ποιότητας,                την αξιολόγηση των προμηθευτών πρώτων υλών, τον καθορισμό κριτηρίων επιθεώρησης των προϊόντων, τη συνεργασία με την παραγωγή για θέματα ποιότητας, τη δοκιμή υλικών και προϊόντων και την καθιέρωση ποιοτικών κριτηρίων, τη διοίκηση και εκπαίδευση του προσωπικού του αντίστοιχου τμήματος.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος Χημικός ΑΕΙ
Τουλάχιστον 5 έτη απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία σε βιομηχανία τροφίμων
Άριστη γνώση και εμπειρία στην εφαρμογή των πιστοποιήσεων ποιοτικού ελέγχου τροφίμων
Εμπειρία στην διοίκηση προσωπικού
Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS