Περιγραφή

Νέο εργοστάσιο Premium γαλακτοκομικών προϊόντων με έδρα την Θεσσαλονίκη αναζητά Προϊστάμενο Παραγωγής με σκοπό
την εύρυθμη διεξαγωγή της παραγωγικής διαδικασίας και της διοίκησης των εργαζομένων.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα ασχοληθεί με την εκτέλεση του προγράμματος παραγωγής και συσκευασίας τροφίμων, τον χειρισμό μηχανών παραγωγής και συσκευασίας με πλήρη κατανόηση των λειτουργιών τους, την υποστήριξη της καθημερινής παραγωγικής διαδικασίας, την διατήρηση ευταξίας και καθαριότητας του χώρου ευθύνης και την διασφάλιση των διαδικασιών ασφάλειας και υγείας
του εργοστασίου.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος συναφούς αντικειμένου (ΑΕΙ – ΤΕΙ)
Τουλάχιστον 5 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε βιομηχανικό περιβάλλον τροφίμων
Άριστη γνώση Αγγλικών (Προφορικά & Γραπτά)
Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office)
Ομαδικό πνεύμα εργασίας, με επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS