Περιγραφή

Κορυφαίο ξενοδοχείο 5* στην Χαλκιδική με ραγδαία ανάπτυξη και συνεχείς νέες επενδύσεις, επιθυμεί να καλύψει την θέση του Προϊστάμενου Λογιστηρίου, για τις ανάγκες της εύρυθμης χρηματοοικονομικής διαχείρισης της εταιρείας, αναφερόμενος στον Οικονομικό Διευθυντή.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αναλάβει, μεταξύ άλλων αρμοδιοτήτων, την τήρηση και εφαρμογή του λογιστικού σχεδίου
και της νομοθεσίας, την επιμέλεια κλεισίματος βιβλίων και υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογικού εισοδήματος, το συντονισμό
και εποπτεία των μηνιαίων ελέγχων του λογιστηρίου, καθώς και την αποστολή των απαιτούμενων ηλεκτρονικών εντύπων
στις δημόσιες υπηρεσίες.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης ή συναφούς αντικειμένου
Τουλάχιστον 5 χρόνια σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας, κατά προτίμηση σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
Άριστη γνώση MS Office και λογιστικών προγραμμάτων ERP, κατά προτίμηση ENTERSOFT
Άριστη γνώση Αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS