Περιγραφή

Μεγάλη εμπορική εταιρεία με σημαντική παρουσία στην Βόρεια Ελλάδα και λειτουργία τριών υποκαταστημάτων, αναζητά Προϊστάμενο/η Λογιστηρίου, κάτοχο άδειας A’ Τάξης, για την άριστη διαχείριση των λογιστικών εργασιών και την κατάλληλη καθοδήγηση και υποστήριξη
του προσωπικού του τμήματος.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αναλάβει την παρακολούθηση καθημερινών συναλλαγών, τον έλεγχο μισθοδοσίας, τη συμμετοχή
σε φορολογικούς ελέγχους, την προετοιμασία εκθέσεων προϋπολογισμού και την οργάνωση οικονομικών δεδομένων.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος Ανώτατης Οικονομικής Σχολής
Άδεια Λογιστή – Φοροτεχνικού Α’ τάξης με δικαίωμα υπογραφής
Απαραίτητη αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5-8 ετών
Άριστη γνώση Αγγλικών και χειρισμού Η/Υ
Αναλυτικές δεξιότητες στη διαχείριση δεδομένων
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS