Περιγραφή

Μεγάλη βιομηχανία τροφίμων, με ηγετική θέση στην αγορά και εκτεταμένο δίκτυο εξαγωγών, αναζητά Προϊστάμενο Διακίνησης
που θα αναλάβει την ευθύνη της αλυσίδας εφοδιασμού με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση όλου του κύκλου παραγγελιών.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει την επίβλεψη του συνολικού πλάνου ζήτησης, τον προγραμματισμό παραγωγής με βάση την εικόνα της ζήτησης, τον στρατηγικό σχεδιασμό αποθήκευσης προϊόντων, τη διαχείριση αποθήκης με συστηματική παρακολούθηση του διαθέσιμου αποθέματος, τη δρομολόγηση των παραγγελιών στον πελάτη, την καθοδήγηση και επίβλεψη εργατικού δυναμικού.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Logistics ή σχετικού αντικειμένου (ΑΕΙ, ΤΕΙ)
Απαραίτητα 3-5 έτη αντίστοιχης επαγγελματικής εμπειρίας
Καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και συστημάτων (ERP/WMS/EXCEL)
Ικανότητα διοίκησης και διαχείρισης προσωπικού
Δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων οργάνωσης
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS