Περιγραφή

Μεγάλη βιομηχανική εταιρεία με έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης
αναζητά Προγραμματιστή/Developer για το τμήμα IT.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει μεταξύ άλλων τη συγγραφή και τη δοκιμή κώδικα ώστε να διασφαλίζεται ότι θα παράγει τα επιθυμητά αποτελέσματα, το debugging προγραμμάτων εντοπισμού σφαλμάτων, την ενσωμάτωση εφαρμογών στο ήδη υπάρχον σύστημα,
τις απαραίτητες διαδικασίες για το data migration παλαιότερων  προγραμμάτων και λειτουργιών και την υποστήριξη των χρηστών
των προγραμμάτων αυτών. Επιπλέον, θα κάνει χρήση web tools για τη δημιουργία προηγμένων SaaS όταν χρειάζεται και θα συνεργάζεται με τους αναλυτές και προγραμματιστές για την παραγωγή σχεδίων λογισμικού.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Άριστη γνώση και εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών επιχειρήσεων με τεχνολογίες Web και εργαλεία Microsoft
(.NET Core, C#, MVC, Javascript)
Άριστη γνώση σε αρχές σχεδιασμού σχεσιακών βάσεων (Microsoft SQL Server, Oracle) και Αρχιτεκτονικά Πληροφοριακά Συστήματα (Multitier, SOA, Web)
 Πολύ καλή γνώση και εμπειρία σε ανάπτυξη desktop εφαρμογών με MS Visual Studio (VB .NET, C#)
 Εμπειρία με Web Services και πρότυπα (JSON, XML, REST, SOAP) και σε εργαλεία reporting (Crystal Reports, JasperReports)
Επιθυμητή εμπειρία σε εργαλεία ανάπτυξης Web εφαρμογών Oracle APEX και σε ERP συστήματα
Αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία 2 – 3 έτη

 

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS