Περιγραφή

Κορυφαίο ξενοδοχείο 5* με ραγδαία ανάπτυξη και συνεχείς νέες επενδύσεις, αναζητά Οικονομικό Διευθυντή – Financial Controller
για την επίβλεψη της εύρυθμης λειτουργίας του Λογιστηρίου και της Οικονομικής διεύθυνσης.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ορισμένα από τα καθήκοντα του/της κατάλληλου/ης υποψήφιου/ας περιλαμβάνουν:
Ανάπτυξη, προγραμματισμός και συντονισμός δραστηριοτήτων οικονομικής διεύθυνσης,
προσανατολισμένα στην επίτευξη των στρατηγικών εταιρικών στόχων
Εφαρμογή, παρακολούθηση και συνεχής χρήση βέλτιστων πρακτικών και διαδικασιών
για την εκτέλεση και συντονισμό των εργασιών της διεύθυνσης
Μελέτη και ανάλυση των εξελίξεων των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας και συμβουλή προς όλα τα επίπεδα Διοίκησης
για τη λήψη κατάλληλων μέτρων και ενεργειών προλαμβάνοντας κινδύνους και αξιοποίηση ευκαιριών στο οικονομικό περιβάλλον του κλάδου προς διασφάλιση της κερδοφορίας και ανάπτυξης
Οργάνωση και συντονισμός έγκαιρης προετοιμασίας οικονομικών καταστάσεων, μελετών, εκθέσεων και αναφορών (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, reports)

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος Οικονομικής Σχολής – ΑΕΙ/ ΤΕΙ
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στα Χρηματοοικονομικά/ Τραπεζικά θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
Απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία 5 έως 7 ετών σε αντίστοιχη θέση
Γνώση controlling, αρχών και διαδικασιών Λογιστικής
Άριστη γνώση Αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
Άριστη γνώση Η/Υ και εμπειρία σε μηχανογραφημένο περιβάλλον
Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας
Αναλυτική σκέψη με καλές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS