Περιγραφή

Γνωστό ιδιωτικό νεφρολογικό κέντρο στο Κέντρο της Θεσσαλονίκης αναζητά Νοσηλευτές/Νοσηλεύτριες
για τις ανάγκες παροχής νοσηλευτικής φροντίδας σε νεφροπαθείς ασθενείς.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος/υποψήφια θα είναι υπεύθυνος/η για την φροντίδα, παρακολούθηση και ενημέρωση των ασθενών.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχίο Νοσηλευτικής (ΑΕΙ/ΤΕΙ/Σχολής Δημόσιου Νοσοκομείου/ΤΕΕ) ή αντίστοιχου τμήματος
Απαραίτητα 2-3 έτη αντίστοιχης εργασιακής εμπειρίας
Γνώση χειρισμού Η/Υ
Καλή γνώση Αγγλικών
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

 

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS