Περιγραφή

Μεγάλη ανώνυμη εταιρεία, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, αναζητά Νομικό Σύμβουλο για τα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη
για πλήρη απασχόληση.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αναλάβει μεταξύ άλλων, ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας,
την σύνταξη και τον έλεγχο συμβάσεων κάθε είδους και των νομικών γνωμοδοτήσεων ιδίως επί θεμάτων εταιρικού και εμπορικού δικαίου, την παρακολούθηση και διαχείριση θεμάτων συνδεδεμένων εταιρειών, την εκπροσώπηση της εταιρείας σε νομικές, διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες, την παροχή νομικών συμβουλών στα τμήματα της εταιρείας και την παρακολούθηση και ανάλυση της νομοθεσίας.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Κάτοχος πτυχίου Νομικής
Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος στο τομέα του Εμπορικού / Εταιρικού Δικαίου
Τουλάχιστον 5 έτη επαγγελματικής εμπειρίας παροχής νομικών υπηρεσιών στον τομέα του Εταιρικού και Εμπορικού Δικαίου
Τουλάχιστον 2 έτη επαγγελματικής εμπειρίας ως νομικός σύμβουλος μεγάλων επιχειρήσεων
Επιθυμητή επαγγελματική εμπειρία στην παροχή νομικών συμβουλών εισηγμένων εταιρειών
Άριστη γνώση Αγγλικών & Η/Υ (Outlook και Word)
Ισχυρές αναλυτικές, ερευνητικές ικανότητες και αποτελεσματικές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
Εχεμύθεια, ομαδικότητα, συνέπεια, ακεραιότητα
Δυνατότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης πολλών εργασιών και έμφαση και προσοχή στη λεπτομέρεια

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS