Περιγραφή

Γνωστή βιομηχανική εταιρεία με αντικείμενο το εμπόριο προϊόντων φίλτρανσης και πανελλαδικό δίκτυο πωλήσεων
καθώς και εξαγωγικό προσανατολισμό αναζητά Μηχανικό Πωλήσεων.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί μεταξύ άλλων με τον έλεγχο των σημείων πώλησης και των αντιπροσώπων στην Ελλάδα, με την προσέγγιση νέων πελατών στο εξωτερικό και την υποστήριξη της συμμετοχής της εταιρείας σε διεθνείς εκθέσεις.

 

Απαραίτητα Προσόντα

 Απαραίτητη σχετική επαγγελματική εμπειρία στις εξαγωγές/πωλήσεις
 Κάτοχος πτυχίου Μηχανικού (ΑΕΙ/ΤΕΙ)
 Άριστη γνώση Αγγλικών (γραπτός και προφορικός λόγος) και χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
 Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 Επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS