Περιγραφή

Κορυφαία εξαγωγική βιομηχανία με ηγετική θέση στην ελληνική αγορά, επιθυμεί να στελεχώσει το Τμήμα Υποστήριξης Έργων – R&D – με νέο/ νέα Μηχανολόγο Μηχανικό – ΤΕΙ.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος θα συμμετέχει σε εργασίες υπολογισμού υλικών, συνεχείς ενημερώσεις του εταιρικού software σχετικά με καταχωρήσεις προιόντων και εξαρτημάτων και λοιπές υποστηρικτικές εργασίες του τμήματος.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός – ΤΕΙ 
Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
Πολύ καλή γνώση χειρισμού Autocad
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και επιθυμητή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομηχανικό περιβάλλον

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS