Περιγραφή

Ο Όμιλος Megaplast s.a. επιθυμεί να προσλάβει για τη στελέχωση του νέου εργοστασίου της με έδρα την Θήβα Μηχανολόγο Μηχανικό-Μηχανικό Βάρδιας για την υποστήριξη στην αποτελεσματική υλοποίηση του πλάνου παραγωγής, καθώς και την επίβλεψη των διαδικασιών του εργοστασίου.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα ασχοληθεί, μεταξύ άλλων, με τη συνεχή επίβλεψη της ορθής λειτουργίας, της απόδοσης και της παραγωγικότητας του Η/Μ εξοπλισμού παραγωγής, την εφαρμογή του προγράμματος παραγωγής και την τήρηση των εγκεκριμένων προδιαγραφών για τη διασφάλιση ποιότητας, τον καταμερισμό εργασιών, την εκπαίδευση και ενημέρωση των υπεύθυνων βάρδιας και χειριστών, καθώς και την υποβολή αιτήσεων για προμήθειες ανταλλακτικών και βοηθητικών υλικών παραγωγής.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός [ΑΤΕΙ]
Επιθυμητή εμπειρία σε βιομηχανικό περιβάλλον
Άριστη γνώση Αγγλικών
Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
Ανεπτυγμένες ικανότητες οργάνωσης, καθορισμού προτεραιοτήτων και διαχείρισης χρόνου
Ικανότητα εργασίας κάτω από συνθήκες πίεσης
Ομαδικό και συνεργάσιμο πνεύμα
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS