Περιγραφή

Μεγάλη ελληνική εταιρεία παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, αναζητά Μηχανολόγο Μηχανικό/ Εργοδηγό Παραγωγής
για τις ανάγκες του εργοστασίου της.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί μεταξύ άλλων, με την τακτική και έκτακτη συντήρηση του παλαιού και νέου μηχανολογικού εξοπλισμού, την πρόβλεψη αναγκών σε ανταλλακτικά, καθώς επίσης θα έχει την ευθύνη για την καλή λειτουργία της γραμμής
παραγωγής που του έχει ανατεθεί.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (ΑΕΙ/ΤΕΙ)
Τουλάχιστον 3 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και χρήση Η/Υ
Γνώσεις και εμπειρία στη Βιομηχανική Υγιεινή και Ασφάλεια
Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS