Περιγραφή

Κορυφαία εμπορική εταιρεία αντιπροσώπευσης Οίκων με λύσεις ψύξης & θέρμανσης για μεγάλα τεχνικά έργα,
αναζητά Μηχανικό Πωλήσεων για τις ανάγκες ανάπτυξης και υποστήριξης του εταιρικού πελατολογίου της

 

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει την υποστήριξη και ανάπτυξη του εταιρικού πελατολογίου στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, προτείνοντας τις κατάλληλες λύσεις υποστήριξης για μεγάλα τεχνικά έργα που απαιτούν υποδομές  ψύξης & θέρμανσης.

 

 

Απαραίτητα Προσόντα

 Απαραίτητη τριετής τουλάχιστον σχετική επαγγελματική εμπειρία από τις πωλήσεις στον κλάδο της ψύξης & θέρμανσης
 Πτυχιούχος Μηχανικός (Ηλεκτρολόγος/ Μηχανολόγος)
 Καλή γνώση Αγγλικών και χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
 Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 Φιλόδοξος και δυναμικός νέος επαγγελματίας

 

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS