Περιγραφή

Γνωστή βιομηχανία παραγωγής τροφίμων με ηγετική θέση αναζητά νέο Μηχανικό Εργοστασίου, Πτυχιούχο τμήματος Αυτοματισμού/ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών-ΤΕΙ για τις ανάγκες του εργοστασίου της.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα είναι μέλος της ομάδας υποστήριξης του τεχνολογικού και παραγωγικού εξοπλισμού του εργοστασίου.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος τμήματος Αυτοματισμού/Ηλεκτρολογίας (ΤΕΙ)
Επιθυμητά 2-3 έτη αντίστοιχης εμπειρίας σε βιομηχανία
Απαραίτητες γνώσεις ηλεκτρολογικού σχεδίου και βασικών υλικών ηλεκτρολογίας
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS