Περιγραφή

Μεγάλη βιομηχανία τροφίμων, με ηγετική θέση στην αγορά και εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων, αναζητά Μηχανικό Βάρδιας για τις ανάγκες
της εύρυθμης λειτουργίας της.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει, μεταξύ άλλων, την επίβλεψη και συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού, τις εργασίες της παραγωγικής διαδικασίας, την διάγνωση και επίλυση βλαβών καθώς επίσης και τη σύνταξη προτάσεων για την βελτίωση της παραγωγής.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος ΤΕΙ/Τεχνικής Σχολής
Τουλάχιστον 3 έτη επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, κατά προτίμηση στον τομέα Τροφίμων & Ποτών
Καλή γνώση Αγγλικών και MS Office
Οργανωτικός, με ομαδικό πνεύμα και δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
Εργασία σε βάρδιες σύμφωνα με τις ανάγκες της παραγωγής
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS