Περιγραφή

Κορυφαία παραγωγική και εμπορική εταιρεία, με ηγετική παρουσία στον κλάδο της και εκτεταμένο δίκτυο στην Ελλάδα
και τις γειτονικές χώρες, επιθυμεί να καλύψει τη θέση του Λογιστή.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος/-η υποψήφιος/-α, θα ασχοληθεί με το σύνολο των εργασιών υποστήριξης της λογιστικής αποθήκης,
όπως αγορές – πωλήσεις εμπορευμάτων, παραγωγή προϊόντων, αναλώσεις, προδιαγραφές παραγωγής, διαχείριση αποθεμάτων,
τήρηση βιβλίων Αποθήκης, κλπ.

 

Απαραίτητα Προσόντα

 Τουλάχιστον πενταετής εμπειρία σε οργανωμένο λογιστήριο βιομηχανικής εταιρείας
Κάτοχος πτυχίου τμήματος Λογιστικής – ΤΕΙ
Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 
Επιθυμητή γνώση SAP
 Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, σημασία στην λεπτομέρεια

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS