Περιγραφή

Εμπορική – εισαγωγική εταιρεία στον κλάδο της Μόδας, με εκτεταμένο δίκτυο αντιπροσώπων χονδρικής και πωλήσεων λιανικής αναζητά Λογιστή/στρια για τις ανάγκες της εύρυθμης λειτουργίας του λογιστηρίου της.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα ασχοληθεί μεταξύ άλλων με τον προγραμματισμό και την αποτελεσματική διαχείριση των λογιστικών εργασιών της εταιρείας, τη συμφωνία λογαριασμών πελατών/προμηθευτών/τραπεζών, την ενημέρωση κατάστασης ταμειακών ροών για θέματα τιμολογήσεων και πληρωμών, καθώς επίσης και με την επικοινωνία με πελάτες, επίβλεψη των λογιστικών στοιχείων και υποθέσεων της εταιρείας και συνεχή ενημέρωση της Διοίκησης.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Κάτοχος πτυχίου Λογιστικής ή Οικονομικών (ΑΕΙ/ΤΕΙ)
Σχετική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
Γνώση χειρισμού μηχανογραφικών προγραμμάτων λογιστηρίου, κατά προτίμηση Entersoft/SoftOne
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών & H/Y (MS Office, CRM)
Ικανότητα διαχείρισης χρόνου, υπευθυνότητα και προσοχή στη λεπτομέρεια
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS