Περιγραφή

Εμπορική εταιρεία χονδρεμπορίου αναζητά Λογιστή για τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας της.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος/-η υποψήφιος/-α, θα ασχοληθεί με το σύνολο των εργασιών υποστήριξης, την τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας, με καταχωρήσεις και μισθοδοσία.

 

Απαραίτητα Προσόντα

 Τουλάχιστον 6-7 έτη αντίστοιχης επαγγελματικής εμπειρίας σε λογιστήριο με βιβλία Γ’ κατηγορίας και εξαγωγές
Κάτοχος πτυχίου τμήματος Λογιστικής/ Οικονομικών – ΑΕΙ, ΤΕΙ
Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ 
 
Απαραίτητη η γνώση λογισμικού Soft-one, επιθυμητή η γνώση Epsilonnet Business Μισθοδοσία
 Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
Γνώση ΕΛΠ/κώδικα βιβλίων και στοιχείων (ΚΒΣ), φορολογικής νομοθεσίας και εργατικού δικαίου θα θεωρηθούν επιπλέον προσόν
Επιθυμητά κάτοχος άδειας Λογιστή Φοροτεχνικού Α’ ή Β΄ τάξης
Οργανωτικός, μεθοδικός, και συνεπής επαγγελματίας
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS