Περιγραφή

Ανώνυμη εταιρεία τροφίμων με έντονα εξαγωγικό προσανατολισμό και σημαντική παρουσία στην ελληνική αγορά αναζητά έμπειρο
Λογιστή/ Λογίστρια για τις ανάγκες λειτουργίας του λογιστηρίου και της διαδικασίας των εισαγωγών.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αναλάβει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του συνόλου του λογιστικού κυκλώματος και της διαδικασίας εισαγωγών – εκτελωνισμοί κλπ – με την χρήση του προγράμματος entersoft.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Κάτοχος πτυχίου τμήματος Λογιστικής – ΑΕΙ, ΤΕΙ
 Τουλάχιστον 5 έτη επαγγελματικής εμπειρίας στην υποστήριξη οργανωμένου λογιστηρίου ανώνυμης εταιρείας με βιβλία Γ κατηγορίας
Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και προγράμματος entersoft
 Ικανότητα ανεξάρτητης εργασίας σε συνεργασία με τον εξωτερικό λογιστή της εταιρείας
 Άριστη γνώση Αγγλικών
Οργανωτικός/η, μεθοδικός/η και συνεπής επαγγελματίας
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS