Περιγραφή

Ξενοδοχειακός όμιλος με έδρα τη Θάσο αναζητά Λογιστή/ Βοηθό Λογιστή για τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας του.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος θα αναλάβει την παρακολούθηση σε καθημερινή βάση των χρεώσεων και πιστώσεων των τμημάτων,
αλλά και τα υπόλοιπα των λογαριασμών των πελατών που διαμένουν όπως και των περαστικών που κάνουν καταναλώσεις στο ξενοδοχείο. Επίσης θα είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση χρεωστών και την καταχώρηση και τον έλεγχο οικονομικών συναλλαγών πρακτορείων.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος Λογιστικής ή Οικονομικής Σχολής (ΑΕΙ/ΤΕΙ)
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ – excel
Γνώσεις ελέγχου λογιστικών, εσόδων – εξόδων και κλείσιμο ταμείων
Επιθυμητή επαγγελματική εμπειρία σε θέση λογιστηρίου

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS