Περιγραφή

Καταξιωμένη εταιρεία σκευασμάτων συμπληρωμάτων διατροφής, αναζητά Ιατρικό Επισκέπτη για την περιοχή της Αττικής
και γειτονικών νομών.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αναλάβει μεταξύ άλλων την ανάπτυξη του πελατολογίου και τη δημιουργία στενών επαγγελματικών σχέσεων με τους ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και φαρμακοποιούς, τη σύνταξη εκθέσεων αναφοράς, τον σχεδιασμό και εφαρμογή εβδομαδιαίου και μηνιαίου πλάνου επισκέψεων καθώς επίσης θα συμμετάσχει σε συνέδρια με πρωταρχικό στόχο την προώθηση
και ενίσχυση του εταιρικού προφίλ.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχίο σε σχετικό αντικείμενο σπουδών (IEK/ΤEI/ΑEI πεδίου Επιστημών Υγείας/Παραϊατρικών επαγγελμάτων) ή κατεύθυνσης Marketing
Απαραίτητα τουλάχιστον 3 έτη σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας στο χώρο των συμπληρωμάτων διατροφής
Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ
Επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες με δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων και ανάληψης πρωτοβουλιών
Κάτοχος διπλώματος οδήγησης με δυνατότητα ταξιδίων και ευελιξίας ωραρίου εργασίας (σπαστό ωράριο)

 

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS