Περιγραφή

Γνωστή εταιρεία φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, αναζητά Ιατρικό Επισκέπτη – Υπεύθυνο Πωλήσεων
για την διατήρηση, υποστήριξη και επέκταση του πελατολογίου της.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αναλάβει μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη και ενημέρωση του πελατολογίου και την προώθηση φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων στα νοσοκομεία και επιλεγμένα φαρμακεία της Βόρειας Ελλάδας.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ / ΤΕΙ
Επιθυμητή σχετική επαγγελματική εμπειρία στις ειδικότητες ΟΦΘ/ ΩΡΛ
Επιθυμητή εμπειρία 2-3 ετών στις πωλήσεις φαρμακείων
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών, χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων CRM
Δυνατότητα τακτικών και ολιγοήμερων επαγγελματικών ταξιδιών
Οργανωτικός, μεθοδικός, και συνεπής επαγγελματίας
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS