Περιγραφή

Τεχνική – κατασκευαστική εταιρεία με πολυετή παρουσία στον χώρο των βιομηχανικών και των κτιριακών εγκαταστάσεων και κατασκευών, αναζητά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, για την επίβλεψη των έργων της.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει τον συντονισμό συνεργείων, την διαχείριση των έργων, την σύνταξη αναφορών προόδου
εξέλιξης, καθώς και την παρακολούθηση της προόδου του έργου, αλλά και την εφαρμογή διορθωτικών μέτρων όταν απαιτείται.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος ΑΕΙ/ ΤΕΙ
Τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εργοταξιακή εμπειρία σε ηλεκτρολογικά δίκτυα
Απαραίτητες τεχνικές γνώσεις και πιστοποιήσεις Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
Άριστη γνώση Προμετρήσεων – Επιμετρήσεων
Άριστη γνώση Αγγλικών (προφορικά & γραπτά) και χρήση Η/Υ (MS Office & AUTOCAD 2D & 3D)
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS