Περιγραφή

Γνωστή βιομηχανία με ηγετική θέση στην ελληνική αγορά, και εκτεταμένο δίκτυο εξαγωγών αναζητά Ηλεκτρολόγους/ Μηχανολόγους Μηχανικούς για την υποστήριξη και εύρυθμη λειτουργία των γραμμών παραγωγής και συντήρησης εξοπλισμού του εργοστασίου.

 

Καθήκοντα Θέσης

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα ασχοληθούν ανάλογα με τις σπουδές και την εμπειρία τους σε αντίστοιχες θέσεις ευθύνης λειτουργίας του εργοστασίου με δυνατότητα εργασίας και σε πρόγραμμα με βάρδιες.

 

Απαραίτητα Προσόντα

 Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος/ Μηχανολόγος Μηχανικός (ΑΕΙ/ΤΕΙ)
Αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία σε βιομηχανία θα εκτιμηθεί
 Πολύ καλή γνώση Η/Υ και Αγγλικών
Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS