Περιγραφή

Μεγάλη εξαγωγική εταιρεία αναζητά Εσωτερικό Ελεγκτή/ Internal Auditor για την υποστήριξη του κύκλου εργασιών της.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί με τα συστήματα εσωτερικού και διοικητικού ελέγχου και την διεκπεραίωση και επίβλεψη του ελεγκτικού κύκλου.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος σχολής αντίστοιχου αντικειμένου
Εργασιακή εμπειρία 2-3 έτη σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανία ή ελεγκτική εταιρεία
Άριστη γνώση Αγγλικών και χειρισμού Η/Υ
Επιθυμητή γνώση προγραμμάτων ERP
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS