Περιγραφή

Μεγάλη βιομηχανία τροφίμων με ηγετική παρουσία στην ελληνική αγορά και εκτεταμένο δίκτυο εξαγωγών αναζητά Εργοδηγό,
για τις ανάγκες της μονάδας της στην Ανατολική Μακεδονία.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα έχει την ευθύνη για την καλή λειτουργία της γραμμής παραγωγής που του έχει ανατεθεί, θα είναι υπεύθυνος
για το προσωπικό της γραμμής και θα διασφαλίζει ότι τα προϊόντα που παράγονται είναι ασφαλή για τους καταναλωτές και πληρούν
όλες τις ποιοτικές και ποσοτικές προδιαγραφές τους.

 

Απαιτούμενα Προσόντα

Κάτοχος πτυχίου ΤΕΙ Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας
Τουλάχιστον 2 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση κατά προτίμηση στον τομέα τροφίμων ή φαρμάκων
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και χρήση Η/Υ
Γνώσεις και εμπειρία στη Βιομηχανική Υγιεινή και Ασφάλεια
Εξαιρετικές οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS