Περιγραφή

Μεγάλη βιομηχανία τροφίμων αναζητά Επιθεωρητή Πωλήσεων Ho.Re.Ca. Βορείου Ελλάδας για την διαχείριση και ανάπτυξη του πελατολογίου της.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αναλάβει, μεταξύ άλλων, την διαχείριση και ανάπτυξη του budget πωλήσεων στις περιοχές ευθύνης, τον σχεδιασμό και διατήρηση δυνατών δεσμών με σημαντικούς πελάτες και στελέχη, και το άνοιγμα νέων αγορών και διεύρυνση του πελατολογίου της εταιρείας.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων, Marketing ή σχετικής κατεύθυνσης
 Τουλάχιστον 5 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε πωλήσεις τροφίμων στον κλάδο του HORECA
Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων ERP
Άριστη γνώση Αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
Επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
Ομαδικό πνεύμα, οργανωτικές δεξιότητες και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
Δυνατότητα ταξιδίων
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS