Περιγραφή

Ζητούνται για λογαριασμό πελάτη μας – εταιρεία παροχής υπηρεσιών υγείας Aid Plus Care (www.aidpluscare.com) – Νοσηλευτές, Νοσηλεύτριες και Επισκέπτες/τριες Υγείας (κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος) για εξωτερική συνεργασία, αποκλειστικά στις περιοχές: Αλεξανδρούπολη, Αργολίδα, Άρτα, Γιαννιτσά, Ζάκυνθος, Καρδίτσα, Κέρκυρα, Κιλκίς, Κόρινθος, Λευκάδα, Μυτιλήνη, Ξάνθη, Πύργος, Ρόδος, Σέρρες, Χαλκίδα, Χαλκιδική

 

Καθήκοντα Θέσης

Με τους κατάλληλους υποψήφιους θα υπάρχει εξωτερική συνεργασία για εκπαίδευση και υποστήριξη ασθενών με χρόνιες παθήσεις και εξωτερική συνεργασία με ιατρεία και φαρμακεία. Οι θέσεις δεν αφορούν προωθητικές ενέργειες ή πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών αλλά αποκλειστικά νοσηλευτικές υπηρεσίες.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχίο Νοσηλευτικής (ΑΕΙ/ΤΕΙ/Σχολής Δημόσιου Νοσοκομείου/ΤΕΕ) ή πτυχίο Επισκεπτών Υγείας (ΑΕΙ/ΤΕΙ)
Απαραίτητη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
Κάτοχοι αυτοκινήτου και διπλώματος οδήγησης

 

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS